(Dân trí) - “Phương tiện” của vi khuẩn được cho là một “cầu không khí” vô hình.