Hỗ trợ qua YM
Trợ giúp qua Yahoo Messenger

Điện thoại liên hệ: 04-3.8xxxxxx
Email: info@TechmartHanoi.vn
 
hoạt động xúc tiến phát triển thị trường công nghệ
Văn Bản Pháp Quy
Loại văn bản Cơ quan ban hành
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày Đến ngày
 
 
     
1- 2- 3- 4- 5-
     
43/2011/NĐ-CP
Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng TTĐT của cơ quan Nhà nước
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

43/2011/NĐ-CP

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

13/6/2012

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

2544/QĐ-TCHQ
Quyết định Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa được đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

2544/QĐ-TCHQ

Loại văn bản: 

Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Tổng cục Hải quan -

Thời gian ban hành: 

28/11/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

32/2011/TT-BKHCN
Thông tư Quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

32/2011/TT-BKHCN

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Khoa học và Công nghê -

Thời gian ban hành: 

15/11/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

08/2011/TT-BTC
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

08/2011/TT-BTC

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Tài chính -

Thời gian ban hành: 

14/11/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

37 /2011/TT-BCT
Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

37 /2011/TT-BCT

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Công thương -

Thời gian ban hành: 

10/10/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

26/2011/TT-BKHCN
Thông tư Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

26/2011/TT-BKHCN

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Khoa học và Công nghê -

Thời gian ban hành: 

4/10/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

24/2011/TT-BKHCN
Thông tư Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

24/2011/TT-BKHCN

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Khoa học và Công nghê -

Thời gian ban hành: 

30/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

09/2008/TT-BTTTT
Thông tư Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

09/2008/TT-BTTTT

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Thông tin và Truyền thông -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

10/QĐ-VPCP
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

10/QĐ-VPCP

Loại văn bản: 

Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

01/2009/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản: 

Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

01/QĐ-TTg
Quyết định Về việc thành lập Cục Hoá chất trực thuộc Bộ Công Thương
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

01/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

374/QĐ-TTg
Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ 2009 - 2013)
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

374/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

09/2008/QĐ-BKHCN
Quyết định Ban hành "Quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương"
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

09/2008/QĐ-BKHCN

Loại văn bản: 

Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Bộ Khoa học và Công nghê -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

39/2009/NĐ-CP
Nghị định Về vật liệu nổ công nghiệp
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

39/2009/NĐ-CP

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

36/2009/NĐ-CP
Nghị định Về quản lý, sử dụng pháo
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

36/2009/NĐ-CP

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

26/2008/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

26/2008/NĐ-CP

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

46/2009/NĐ-CP
Nghị đinh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

46/2009/NĐ-CP

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

25/2009/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy định (tạm thời) về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

25/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

07/2009/QĐ-UBND
Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

07/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

05/2009/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

05/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

50 /2009/QĐ-TTg
Quyết định Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

50 /2009/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

439/QĐ-TTg
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên các đảo có đông dân cư
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

439/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

56/2009/NĐ-CP
Nghị định Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

56/2009/NĐ-CP

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

118/2009/QĐ-TTg
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

118/2009/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

104/2009/QĐ-TTg
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tỉêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

104/2009/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

200/2009/TT-BTC
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

200/2009/TT-BTC

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

123/2009/QĐ-TTg
Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

123/2009/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

79/2009/NĐ-CP
Nghị định Về quản lý chiếu sáng đô thị
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

79/2009/NĐ-CP

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

147/2009/TTLT-BTC-BCT
Thông tư liên tịch Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

147/2009/TTLT-BTC-BCT

Loại văn bản: 

Thông tư liên tịch

Cơ quan ban hành: 

Bộ Tài chính - Bộ Công thương

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

446/QĐ-TTg
Quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

446/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

36/2010/QĐ-TTg
Quyết định ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

36/2010/QĐ-TTg

Loại văn bản: 

Nghị định

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

02/2010/TT-BKHCN
Thông tư Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

02/2010/TT-BKHCN

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Khoa học và Công nghê -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

28/2010/TTLT-BTC-BKHCN
Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

28/2010/TTLT-BTC-BKHCN

Loại văn bản: 

Thông tư liên tịch

Cơ quan ban hành: 

Bộ Khoa học và Công nghê - Bộ Tài chính

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

01/2010/TT-BKHCN
Thông tư Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

01/2010/TT-BKHCN

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Khoa học và Công nghê -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

05/2010/TT-BKH
Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
 

Thông tin về văn bản
Số văn bản: 

05/2010/TT-BKH

Loại văn bản: 

Thông tư

Cơ quan ban hành: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư -

Thời gian ban hành: 

19/9/2011

© Bản quyền của www.TechmartHaNoi.vn

 
 
Xây dựng bởi: Sctech 2012.
Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768
 

Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold

Bản quyền © 2012 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: 5 Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội.
Tel: (84-04) 3xxxxxxx | Fax: (08-04) 3xxxxxxx.
Email: info@techmarthanoi.vn
giá thể vi sinh rao vặt miễn phí | thông tin thuốc | lịch thi đấu bóng đá | tin bóng đá | chợ công nghệ Hà Nội | chăm sóc bé | công thức nấu | mẹo , cách làm | cẩm nang du lịch | tăng truy cập | ô tô , xe máy | tin công nghệ | rao vặt | sctech | cùng hành động | how to do , tip and trick | car details | car features | car part | car part | wie match man | wie zu tun |